การรับสมัครนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ กลุ่มนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 2529) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) (อ่าน 2275) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 2196) 18 มี.ค. 66
ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) (อ่าน 777) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (กลุ่มนักเรียนความสามารถพิเศษ) (อ่าน 392) 14 มี.ค. 66
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 254) 09 มี.ค. 66
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 479) 09 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2566 ปีการศึกษา2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-S.M.) (อ่าน 1548) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา2566 (ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา-EP) (อ่าน 832) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(S.M.,EP) โครงการ 2BUD ครั้งที่ 10 (อ่าน 698) 07 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) (อ่าน 2444) 01 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S.M.) (อ่าน 1011) 22 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษสองภาษา (EP) (อ่าน 547) 22 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 (S.M.) (อ่าน 855) 08 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ม.1 (EP) (อ่าน 542) 08 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EP) (อ่าน 583) 06 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (S.M.) (อ่าน 853) 06 ก.พ. 66