การรับสมัครนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบทั่วไป) (อ่าน 936) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1034) 18 มี.ค. 66
หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 183) 09 มี.ค. 66
ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 298) 09 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ -EMP) (อ่าน 715) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม -SMTE) (อ่าน 1177) 07 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ ม.3 (เดิม) (อ่าน 2865) 03 มี.ค. 66
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (ประเภทห้องเรียนปกติ) รอบทั่วไป (อ่าน 1758) 01 มี.ค. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดชล้อม (SMTE) (อ่าน 1091) 22 ก.พ. 66
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ (EMP) (อ่าน 598) 22 ก.พ. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโควต้า ม.3 (วิทย์-คณิต) (อ่าน 1016) 10 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 (SMTE) (อ่าน 443) 08 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ ม.4 (EMP) (อ่าน 429) 08 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE) (อ่าน 576) 06 ก.พ. 66
การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (EMP) (อ่าน 378) 06 ก.พ. 66
ใบสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) (อ่าน 379) 19 ม.ค. 66
เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าแผนการเรียนชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2566 (โควต้า ม.3 โรงเรียนเดิม) (อ่าน 554) 19 ม.ค. 66