รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : วิภา ราตรีพรทิพย์ (ตั้ม)
ปีที่จบ : 2551   รุ่น : สลิลา
อีเมล์ : tumkung_lt@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : CJ Logistics. co.th
ตำแหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ (CS)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: บ. cj logistics 88/40 ม.12 อ.เมือง จ.สุโขทัย

วันที่บันทึกข้อมูล : 10 พ.ค. 2563,11:09 น.   หมายเลขไอพี : 223.207.237.207


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล