รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนัฐพร เทียนบาน (น้ำฝน)
ปีที่จบ : 2558   รุ่น : ภัทรธานินทร์
อีเมล์ : Nattaporn.094f@gmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัทBRIDGESTONE NCRจำกัด
ตำแหน่ง : QA
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 88/8 ม.2 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ค. 2563,11:36 น.   หมายเลขไอพี : 49.48.20.74


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล