รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาว พิมพ์​ชนก ​เทพ​ดู​่​ (ข้าวโอ๊ต​)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : กีรติอรุณกร
อีเมล์ : tutor.penguin1994@gmail.com​
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รร.ธนินทรวิทยา กทม.
ตำแหน่ง : ครูภาษาอังกฤษ​และผู้ฝึกสอนวงดุริยางค์​
ที่อยู่ที่ทำงาน

:

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ค. 2563,10:58 น.   หมายเลขไอพี : 27.55.67.141


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล