รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัลยาณี สิงห์อนงค์ (พลอย)
ปีที่จบ : 2555   รุ่น : กีรติอรุณกร
อีเมล์ : Kanlayani1137@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็กซ์เพิททีม จำกัด
ตำแหน่ง : HES Assistant
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 99/69 หมู่ 2 ต.พันท้ายฯ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

วันที่บันทึกข้อมูล : 03 พ.ค. 2563,10:53 น.   หมายเลขไอพี : 184.22.52.203


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล