ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกีรติบัตร ชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิชัย วงษ์มณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,11:35  อ่าน 75 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:09  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบคุมทีม รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา คงสี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:09  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:08  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัล เหรียญเงิน การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์จูเนียร์ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ปี 2564 ม.วิทยาลัยราชภัฎฏนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:07  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:05  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:04  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ควบคุมทีม รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:03  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:01  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ เหรียญทองการแข่งขัน คณิตคิดเร็ว ในงานสัปดาห์วิทยาศาตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่ออาจารย์ : นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 21 ต.ค. 2564,10:00  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..