รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : รุ่งนภา คุ้มพวก (ภา)
ปีที่จบ : 2552   รุ่น : วัชรสหัสวรรษ
อีเมล์ : partiiz62@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : TS CONTAINER LINES (THAILAND) CO., LTD
ตำแหน่ง : Inbound CS / IMPORT
ที่อยู่ที่ทำงาน

: lake rajada office complex ชั้น21

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 พ.ค. 2563,21:29 น.   หมายเลขไอพี : 49.230.60.169


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล