ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 7
แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 4
หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 4
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 2
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 3
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 4
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 3
แผนงาน โครงการปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 4
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 3
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 3
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 4
รายชื่อนักเรียน 1/2562
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174.5 KB 7
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 11
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 124.5 KB 13
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 231.5 KB 8
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 7
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 150 KB 11
วารสารนพมาศ
วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 14